Bahay Kubo: a Filipino folk song.

bahay kubo

 

kalabasa labanos mustasa sibuyas kamatis bawang luya linga

        Ba - hay  ku-bo,   ka - hit munti: ang ha-la-man do-on  ay    sa-ri- sa  - ri.

            Singkamas   at ta - long, siga - rilyas at ma - ni, sitaw,   bataw,  pata -ni.

          Kundol, pato -la, upo't  kalaba - sa,  at saka meron pa; labanos, mustasa.

              Sibu-yas, kamatis, bawang at lu-ya. Sa pa-ligid-li-gid   ay puno ng li-nga.